Privacyverklaring Faster Forward B.V.

Faster Forward B.V. (“Faster Forward”) verplicht zich tot het beschermen van de privacy van personen die de websites van Faster Forward bezoeken (“Bezoekers”) en personen die zich aanmelden om diensten af te nemen (“Klanten”). Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Faster Forward omgaat met privacy issues met betrekking tot het gebruik van onze websites (“Websitegegevens”) en met betrekking tot de software en diensten die Faster Forward aanbiedt (“Persoonsgegevens”).

Websitegegevens

Websites die onder deze privacyverklaring vallen

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de omgang met gegevens van Websites die verwijzen naar deze Privacyverklaring: https://www.fasterforward.nl, https://www.support.fasterforward.nl, https://www.mijndigimap.nl (samen genoemd “onze websites”).

Cookies

Faster Forward gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, is geaggregeerd en anoniem.

Faster Forward gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit (functionele cookies). Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast gebruikt Faster Forward analytische cookies. Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze websites gebruiken, zoals welke pagina’s het meest worden bezocht. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de functionaliteit en prestaties van onze websites te verbeteren. Nu de informatie geanonimiseerd wordt verzameld, zijn deze gegevens niet als zodanig naar u te herleiden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Alle gegevens die worden verstrekt, zoals via een contactformulier op onze websites, worden bewaard voor de verplichte periode op basis van de wet of een overeenkomst (voor zover daarvan sprake is). Is van een verplichte bewaarperiode geen sprake, dan worden de gegevens bewaard zolang bewaard als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld edoch maximaal 2 jaar. U heeft altijd het recht om deze gegevens te in te zien, en voor zover geen sprake is van verplicht opgeslagen gegevens, deze aan te passen of te verwijderen. Zie hiervoor ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’.

IP-adressen

Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij uw IP-adressen om niet-persoonlijke gegevens te tracken en te verwerken. Zo gebruikt Faster Forward verder geanonimiseerde IP-adressen om bij te houden vanuit welke regio’s klanten en bezoekers de websites van het bedrijf bezoeken.

Webbeacons

Faster Forward gebruikt Webbeacons om gegevens te verzamelen over interactie met onze e-mails. Een Webbeacon is een transparante afbeelding in een e-mail waarmee bepaalde informatie op uw computer, zoals een cookie, kan worden herkend wanneer u op een aan de Webbeacon gekoppelde link heeft geklikt. Faster Forward plaatst Webbeacons in e-mails waardoor we een melding krijgen wanneer u klikt op een van de links in de e-mail die verwijst naar een van onze websites. Faster Forward gebruikt Webbeacons om de communicatie per e-mail te analyseren en te verbeteren. Ook hierin worden de uitkomsten ten opzichte van uw gegevens geanonimiseerd.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

Faster Forward verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Gegevens over uw activiteiten op onze website;
– Internetbrowser en apparaat type;

Faster Forward verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling;
– Verzenden van e-mails (bijvoorbeeld onze nieuwsbrief en releaseupdates e.d.);
– Om onze dienstverlening adequaat uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Op grond van wettelijke verplichtingen (administratieplicht, belastingverplichtingen e.d.).

Delen van persoonsgegevens met derden

Faster Forward deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Faster Forward blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Naast bovengenoemde redenen worden uw gegevens niet met derden gedeeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, en in geval van niet verplicht opgeslagen gegevens te corrigeren of te verwijderen. Bij verplicht opgeslagen gegevens kunt u voorstellen ter correctie van uw gegevens doen, welke wij zullen beoordelen in relatie tot de opslagverplichtingen. Inzien, correctie of verwijdering kunt u doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens (voor zover door ons  niet verplicht op grond van wet of overeenkomst opgeslagen) in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een gangbaar computerbestand naar u te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar support@fasterforward.nl. Faster Forward zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen

Faster Forward wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Faster Forward neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@fasterforward.nl

Contactgegevens

Faster Forward B.V., gevestigd aan Stationsstraat 14, 4611 CC, Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

André van Nieuwenhuijzen is de Functionaris Gegevensbescherming van Faster Forward. Hij is te bereiken via privacy@fasterforward.nl.

Voor vragen en/of informatie kunt u ons bereiken op 0164 – 210 240