Ja. Dit is georganiseerd door de juiste personen toegang te geven tot zowel de mailbox, als de klantdossiers waarin de e-mail wordt opgeslagen. De beveiligingsmaatregelen zijn in het ontwerp reeds ingebed. De applicatie is beschermd tegen onder andere SQL-injecties, XSS en Url-manipulaties. Het team van Faster Forward gebruikt hiervoor onder andere de guideline van OWASP.