Faster Forward heeft geen gestandaardiseerde privacyverklaring voor u. Dit is uw verantwoordelijkheid naar de eindconsument toe. Dit document kan wel door jullie aangeleverd worden zodat het aan een workflow actie gekoppeld kan worden. Deze kan aan een e-mail toegevoegd worden of in de e-mail een link naar uw website waar dit document staat.