Nee. Alle medewerkers van Faster Forward zijn gescreend en hebben op grond van een autorisatiesystematiek geen toegang tot meer data dan strikt noodzakelijk is voor hun functie.