Ons managementteam is uitgebreid!

Karin Duncker

Karin is ondertussen al 9 jaar werkzaam bij Faster Forward en versterkt het team namens onze afdeling support. De afgelopen 2 jaar was ze onder andere verantwoordelijk voor het aansturen van onze supportmedewerksters. Daarnaast hield ze zich bezig met het ontwikkelen van de supportwebsite en supportproces. Vanaf nu zal Karin vanuit haar nieuwe functie ook betrokken zijn bij alle bedrijfsprocessen. Hiermee willen we klantsignalen eerder en beter signaleren en op managementniveau bespreken. Zo zijn we onze klanten nog beter van dienst en optimaliseren we het gebruik van Elements.

 

managementteam

Yvonne den Brinker

Yvonne versterkt ons managementteam vanuit de afdeling Human Resources. Zij is vanaf oktober 2015 werkzaam bij Faster Forward en heeft de afdeling HR vormgegeven. Naast het bepalen van het personeelsbeleid waakt zij ook over de uitvoering daarvan en fungeert ze als link tussen directie, management en de werknemers. Als lid van het management team is zij medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het strategisch organisatiebeleid. Daarnaast is zij ook medeverantwoordelijk voor het uitdragen van onze missie, visie en strategie naar zowel werknemers als klanten.

Missie, visie en strategie

Door middel van de uitbreiding zijn alle disciplines binnen Faster Forward vertegenwoordigd. Hiermee versterken we de adoptie van onze missie, visie en strategie door het hele bedrijf.