2015: een jaar in het teken van verandering

Trots! Dat is wat wij zijn als we terugblikken op het jaar 2015. Een jaar waarin we samen met u onze dienstverlening hebben verbeterd. Deze samenwerking heeft er onder andere toe geleid dat er meer dan 800 verbeteringen zijn aangebracht, zowel kleine punten als grote nieuwe functionaliteiten. In maar liefst 20 releases hebben wij dit gerealiseerd. Voor uw beeldvorming; er waren in voorgaande jaren gemiddeld 6 releases per jaar!Deze verandering is begin 2015 ingezet waarbij kwaliteit en flexibiliteit de boventoon voerden. Het volledige bedrijfsproces is gereorganiseerd en opnieuw opgebouwd. Dit proces start bij u als klant, wordt ontwikkeld door ons en komt uiteindelijk terug bij u als klant en uiteindelijk de consument. (Lees hier ons uitgebreid omschreven releaseproces nog eens terug).

Agile Strategy

Als basis voor de verandering in het bedrijfsproces worden de volgende kerndoelen (een Agile Strategy) voorop gesteld:

1. Nauwe samenwerking met de klant
2. Klanttevredenheid door snelle levering van kwalitatieve software
3. Pragmatiek boven processen
4. Veranderingen zijn welkom

Door onze volledige bedrijfsvoering in te richten op basis van deze principes zijn wij in staat om onze dienstverlening continue te verbeteren, waarmee wij als softwareleverancier voorop lopen binnen de branche financiële dienstverlening.

Samen met klanten Elements verbeteren

De combinatie van inzichten in de markt, technische verbeterpunten en samenwerking met u als klant, hebben ertoe geleid dat wij hebben bewerkstelligd dat onze klanten nog efficiënter kunnen werken. Enkele voorbeelden van de praktische invulling hiervan in Faster Forward Elements zijn:

1. De Stukkenlijst
2. Pagina hulp
3. ADN koppeling (prolongatie import)
4. Storingspagina
5. Instructievideo’s

In 2015 hebben wij de gebruikersgroepen nieuw leven in geblazen. Tijdens deze gebruikersgroep sessie zijn diverse inzichten verkregen voor trajecten die in 2016 opgestart zullen worden. Wij kijken er naar uit deze inzichten om te zetten naar concrete acties voor een nog beter en gebruiksvriendelijk softwarepakket.

Hosting van data bij Solvinity

Veiligheid van uw data heeft altijd een hoge prioriteit gehad bij Faster Forward. Om ook in de toekomst het hoogste niveau van veiligheid te kunnen garanderen, hebben wij diverse beveiligingen aangescherpt en trajacten doorlopen waardoor eind 2015 het gehele Cloud-platform is overgezet naar een nieuwe hostingpartij: Solvinity. Deze Nederlandse hosting partij is op verschillende vlakken gecertificeerd, zodat wij als softwareleverancier voorop blijven lopen op gebied van beveiliging en compliancy en u als klant gerust kunt zijn op de veilige opslag van uw data.

Wij gaan er in 2016 alles aan doen deze trend door te zetten en dit jaar weer veel successen te boeken.

Marco van Est, Manager Software Development bij Faster Forward.