In september hebben wij een enquête verzonden naar onze klanten en daar is goed op gereageerd. In navolging van deze enquête wil Faster Forward vaart in de verbetering van Faster Forward Elements houden.Er is onderscheid gemaakt tussen grote en kleine verbeterpunten en stapsgewijs zullen deze besproken worden in verschillende gebruikersgroep sessies. De eerste sessie heeft deze week plaatsgevonden. In deze sessie is een SWOT analyse uitgevoerd op de e-mailclient in Faster Forward Elements.

Middels deze SWOT analyse halen we de Sterke punten (Strenghts), Zwakke punten (Weakness), Kansen (Opportunities) en Bedreiging (Treads) op voor de e-mailtool. De analyse is eerder door Faster Forward intern uitgevoerd en nu ook samen met onze klanten. We kunnen concluderen dat veel van de aangedragen punten overeenkomen, maar natuurlijk zijn er ook nieuwe punten aangebracht. Ook bood deze sessie een goede gelegenheid om te discussiëren over bepaalde oplossingsrichtingen.

Faster Forward is druk bezig deze punten te categoriseren en verwerken, zodat we bruikbare en realiseerbare punten in releases mee kunnen gaan nemen. We zijn voornemens deze SWOT analyse vaker te gaan uitvoeren met gebruikersgroepen op andere onderlenen. Zo krijgen we nog beter inzicht in de wat er leeft bij onze klanten.

Samen bouwen we aan een nog beter Faster Forward Elements!