Direct vanuit Elements taxatieaanvragen uitzetten bij gerechtigde taxateurs: het kan binnenkort dankzij de koppeling met de Taxateurs Unie die Faster Forward momenteel test in een pilot. Via de koppeling kunnen adviseurs de taxatie snel toekennen aan de taxateur van hun voorkeur. Na uitvoering van de taxatie is het gevalideerde taxatierapport direct beschikbaar in Elements.

Wat heeft u als adviseur aan de koppeling?

Met de koppeling kunt u vanuit een klantdossier in één klik een taxatieaanvraag indienen via het platform van Taxateurs Unie. Hierna krijgt u, op basis van de adresgegevens en het taxatietype, een keuzelijst te zien met daarin alle gerechtigde taxateurs die in aanmerking komen voor de taxatie. U kunt de taxatie vervolgens direct toekennen.

Zodra het taxatierapport binnen is, ontvangt u hiervan een melding in Elements; u hoeft dit dus niet langer handmatig te checken voor al uw aanvragen. Hierna kunt u het rapport vanuit het klantdossier downloaden.

Wat doet Elements nog op de achtergrond?

Elements controleert continu of er wijzigingen zijn in de leadstatus, rapportstatus of opnamedatum van de taxatie. Zijn er wijzigingen? Dan voert Elements deze automatisch door. Ook bewaakt Elements de voortgang van de aanvraag door herinneringstaken aan te maken. Zo weet u wanneer u contact op moet nemen met de betreffende taxateur.

Wanneer wordt de koppeling beschikbaar?

De koppeling zit momenteel in de testfase. Dit houdt in dat we, in een pilot met één van onze klanten, testen of de koppeling optimaal werkt. Zodra de koppeling live gaat, ontvangt u hier uiteraard meer informatie over.

Wie is de Taxateurs Unie?

Taxateurs Unie is een bij NRVT aangesloten taxatie-validatie-instituut dat is erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (NHG). Taxateurs Unie fungeert als een onafhankelijk ‘spil’ in het taxatietraject en garandeert dat alle gevalideerde taxatierapporten zijn uitgevoerd conform de geldende regelgeving.

Meer weten over Taxateurs Unie?

Kijk dan op de website voor meer informatie.