Efficiënter werken is waar we allemaal naar streven. Hiermee besparen we kostbare tijd en halen we meer uit onze dag.

Gebruikerservaringen van Elements zijn voor ons ontzettend belangrijk. De feedback die we van onze vele gebruikers krijgen, zorgt ervoor dat we nieuwe inzichten krijgen in de manier waarop we Elements nog efficiënter kunnen maken.

Digitaal versturen

Tegenwoordig gaat steeds meer digitaal en dat heeft zeker voordelen. Denk maar eens aan de tijd die bespaart wordt door het digitaal opsturen van documenten. Documenten hoeven niet meer uitgeprint, opgestuurd en weer ingescand te worden. Deze worden digitaal naar u opgestuurd en u koppelt deze documenten in Elements aan het klantdossier. Dat is handig, snel en prettig werken.

Maar zoals we regelmatig horen heeft het digitaal uitwisselen van documenten ook een klein nadeel. Alle documenten worden in 1 pdf aangeleverd en dat maakt het omslachtig. Want zo hoort bijvoorbeeld het kopie paspoort in “mapje X” en de kopie loonstrook in “mapje Y”.

Het splitsen van deze pdf kunt u online doen, via een website. Maar dan moet u de documenten van de klant uploaden op een onbekende website. En dat terwijl het privé documenten van de klant zijn. Daarom wilt u deze documenten liever niet zomaar uploaden. U kunt als adviseur ook een apart software programma voor downloaden. Maar dan heeft u een extra programma nodig, wat weer omslachtig werkt en extra tijd kost.

Precies voor deze situaties hebben we het samenvoegen en splitsen van PDF bestanden toegevoegd aan Elements. Het klinkt misschien nog wat theoretisch, dus laten we het uitleggen aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

1 PDF splitsen in losse documenten

In een hypotheekaanvraag heeft de klant zijn benodigde documenten verzameld en wil deze naar u opsturen. Ijverig als de klant is heeft hij of zij alles netjes ingescand en opgeslagen als pdf bestand. De klant wrijft in zijn handen en mailt de pdf naar u. U leest de mail en opent de bijlage. In deze 20 pagina’s tellende pdf treft u netjes een kopie paspoort, salarisstrook, taxatierapport woning, getekende offerte en pensioenoverzicht aan. De uitdaging is nu om deze documenten los van elkaar in Elements op te slaan. En dat kan nu!

Meerdere PDF’s samenvoegen tot 1 PDF

Het is erg handig dat u nu van 1 pdf meerdere documenten kunt maken, maar het omgekeerde kan ook voorkomen. Ook dat kan vanaf nu eenvoudig in Elements.

In de hiervoor geschetste situatie ontvangt u niet 1 pdf met 20 pagina’s, maar 20 pdf’s met 1 pagina. Het is vanaf nu ook mogelijk om de pagina’s die bij elkaar horen samen te voegen tot 1 pdf.

Meer informatie over het gebruik van deze functionaliteiten leest u hier!