Koppeling met Aplaza bevordert unieke ketenintegratie tussen verzekeringsadviseurs, consumenten en verzekeringsmaatschappijen

Softwareaanbieder Faster Forward uit Bergen op Zoom heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met automatiseringsbedrijf Aplaza uit Amersfoort.Dankzij de koppeling tussen Faster Forward Elements en Aplaza zijn consumenten, adviseurs en verzekeringsmaatschappijen digitaal verbonden. Deze vorm van ketenintegratie is uniek in Nederland. Het invoeren van bijvoorbeeld polis gegevens gebeurde voorheen nog handmatig, zowel in het systeem van Faster Forward als in het extranet van de verzekeringsmaatschappij. Dit gebeurt nu in één keer digitaal. Hierdoor kunnen verzekeringsadviseurs tot 10 minuten tijd per transactie en 5 minuten per document of bericht besparen. ‘De klant betaalt niet voor administratie en eist ook snelheid in serviceverlening. Dit vergroot de noodzaak voor adviseurs om zaken te digitaliseren en het proces efficiënter in te richten. Met Faster Forward beantwoorden we aan die behoefte’, zegt Fred Lingg, directeur van Aplaza.

Via het online platform Faster Forward Elements kunnen verzekeringsadviseurs het verzekeringsproces inrichten en monitoren. Hun klanten krijgen via een eigen portaal toegang tot alle relevante informatie, bijvoorbeeld over hun polis. ‘Die zien digitalisering als een randvoorwaarde om zaken te doen: zij verwachten online inzicht in hun polis en het liefst zo snel mogelijk. Wij willen onze doelgroep helpen om aan die klantbehoefte te voldoen’, aldus André van Nieuwenhuijzen, directeur van Faster Forward.
Voorheen gebeurde het aanvragen van verzekeringen of het doorgeven van een mutatie nog handmatig. ‘Dat is nu verleden tijd, als een intermediair in Faster Forward Elements een mutatie doorgeeft, komt dit via Aplaza automatisch terecht bij de verzekeringsmaatschappij. Dit betekent geen dubbele invoer, minder fouten en een tijdsbesparing van 10 minuten per transactie’, aldus van Nieuwenhuijzen.

Vanaf eind februari is de koppeling met Aplaza afgerond.

Over Faster Forward: Dagelijks werken meer dan 3200 professionals in de financiële sector met de software van Faster Forward. De klantenkring varieert van zelfstandig werkende intermediaire adviseurs tot franchiseformules en van verzekeringsmaatschappijen tot banken en pensioenuitvoerders. Faster Forward Elements heeft de flexibiliteit die nodig is om op al die uiteenlopende bedrijfsvormen aan te sluiten en de kostenefficiency te vergroten, nu en op langere termijn.

Over Aplaza: Aplaza maakt het leven voor intermediairs, verzekeraars en serviceproviders gemakkelijker en goedkoper. Aplaza koppelt softwaresystemen van intermediairs met de extranetten van verzekeraars en serviceproviders waardoor het dubbel invoeren van gegevens en diverse tijdrovende administratieve handelingen tot het verleden behoren.