Aanpassingen in Faster Forward Elements voor de MCD.

De komende tijd zullen er verschillende wijzigingen in Faster Forward Elements doorgevoerd worden naar aanleiding van de MCD (Mortgage Credit Directive).Ondanks dat het door de Tweede Kamer is uitgesteld, gaan de meeste geldverstrekkers toch door met de nieuwe manier van aanvragen verwerken volgens de MCD en zullen ook wij Faster Forward Elements aanpassen om deze nieuwe manier van aanvragen te ondersteunen.

We hebben het net opgehaald bij verschillende maatschappijen en zoals het er nu naar uit ziet gaan de meeste geldverstrekkers werken met een renteaanbod welke door de klant getekend moet worden. Daarna vindt de acceptatie plaats op basis van de stukken die aangeleverd moeten worden en na het finaal akkoord volgt het definitief hypotheekaanbod.

Het aanpassen van de hypotheekkaart

De eerste zichtbare aanpassing zal plaatsvinden in onze eerstvolgende release welke vooralsnog gepland staat voor dinsdag 29 maart aanstaande. De stappen in het huidige proces worden (al dan niet door de workflow automatisch) vastgelegd in de hypotheekkaart en kunnen worden bewaakt door middel van de workflow.

Om het nieuwe proces ook de verschillende datums te kunnen vastleggen (en indien nodig te bewaken) zal de hypotheekkaart worden aangepast om de nieuwe data met betrekking tot het renteaanbod en hypotheekaanbod vast te leggen.

Onderstaand de nieuwe datumvelden in de hypotheekkaart

afbeeldingMCDelements

De workflow(s) in uw omgeving kan/kunnen hier overeenkomstig op worden aangepast. Indien u uw workflows wilt laten aanpassen door onze consultants, zodat deze nieuwe manier van werken ondersteund wordt, kunt u per e-mail contact opnemen met onze supportafdeling via support@fasterforward.nl

Verdere aanpassingen die nog komen gaan

Vooralsnog is dit in de eerstvolgende release van Faster Forward Elements de enige aanpassing voor de MCD. Uiteraard staan er nog meer wijzigingen op stapel die ook hun weg zullen vinden naar Faster Forward Elements.

Zo zal bijvoorbeeld Faster Forward Elements aangepast gaan worden om te reageren op respectievelijk het rente- en/of hypotheekaanbod als dit (al dan niet via HDN) ontvangen wordt om dit als trigger te gebruiken in bijvoorbeeld de workflow.

Ook zal in het HDN-bericht het serviceprovider element toegevoegd gaan worden wat bij sommigen van onze klanten gevuld zal moeten worden. In de MCD is namelijk vastgelegd dat de tussenpersoon waar de eindconsument contact mee heeft ten alle tijden te herleiden moet zijn. In veel gevallen van de wijzigingen is HDN leidend en zullen we meegaan met de releasekalender van HDN zoals altijd.

Nog niet alle wijzigingen zijn helemaal uitgekristalliseerd, omdat het nog niet bij alle maatschappijen vastligt hoe ze hiermee om zullen gaan. Zodra er meer bekend is, of er in volgende releases meer wijzigingen voor u staan te gebeuren, zullen we u hiervan op de hoogte houden.

Geschreven door Tim de Krom
Business Process Engineer bij Faster Forward