Wanneer u besluit uw bedrijfsprocessen te laten verlopen via Faster Forward Elements en wij starten met de implementatie, dan mag u verwachten dat u advies ontvangt op het gebied van inrichting en werkmethode. Faster Forward begeleidt u voor en tijdens de implementatie van Faster Forward Elements.Wanneer er een storing is waardoor u niet verder kunt, waar moet u dan zijn? Faster Forward monitort proactief en zal, wanneer er escalaties zijn, u informeren. Wij vinden het belangrijk dat u zich geserviced voelt, zo houden wij u als klant tevreden. Maar wij willen verder gaan dan informeren en adviseren.

Uit een klantonderzoek en bijbehorende enquête die in het begin van dit jaar afgenomen zijn, blijkt dat onze klanten graag meer inspraak in de ontwikkeling van Faster Forward Elements willen hebben. Faster Forward gaat hier gehoor aan geven door op korte termijn een nieuwe enquête te verspreiden, waarmee wij bij onze klanten willen nagaan wat er leeft. Is er behoefte aan nieuwe koppelingen, of uitbreiding van de bestaande? Wellicht is er dringend een toevoeging nodig op de Campagne Management module?
De response van deze enquête wordt gebruikt om zowel prioritering als richting te geven aan de nieuwe functionaliteiten van Faster Forward Elements. Wie kan dat nu beter bepalen dan onze klanten? Zo kunt u uiteindelijk met meer plezier werken met Faster Forward Elements en is ons doel bereikt: nóg een tevreden klant.