Een schrijven van Frank Middelhoek en Hubert Jan Lambooy omtrent het APF is geplaatst in het Financieel Dagblad van 29 december 2015.

Omtzigt en het APF

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt verbaast zich over het feit dat het APF alleen door verzekeraars wordt omarmd, en niet door pensioenfondsen (FD 17 september). Zijn verbazing, en naar we aannemen ook teleurstelling, werd gedeeld door diverse deskundigen uit het pensioendomein. Die verbazing komt op ons wat wereldvreemd over. Het zeer beperkte enthousiasme bij de fondsen is een logisch gevolg van het gebrek aan een nog niet écht gevoelde ‘need for change’.

Daartegenover hebben de verzekeraars een zeer grote behoefte aan een ‘ventiel’ om aan de solvabiliteitsdruk te ontkomen.

Als geschenk uit de hemel komt daar het APF, dat de mogelijkheid biedt om het verzekeren van oudedagspensioen te transformeren van een resultaatsverplichting naar een inspanningsverplichting. Afstempelen wordt in het APF mogelijk, zodat de druk van de ketel kan. Dit had iedereen toch zien aankomen mogen we hopen? Of staan de antennes zó slecht afgesteld?

Frank Middelhoek en Hubert Jan Lambooy, Faster Forward Innovations