Ensupport, een 100% dochter van Nedasco, heeft opnieuw aangetoond dat het voldoet aan alle eisen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.
ensupport

Ron van Kesteren, directeur van de Stichting toetsing verzekeraars reikte het Keurmerk uit: ‘Met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren toont Befine aan dat de klant kan rekenen op begrijpelijke informatie, geschikte verzekeringen en een optimale dienstverlening. Wij feliciteren Befine van harte met het behoud van het Keurmerk.”

Trots op het Keurmerk
Ensupport directeur Wilco Groot is blij met het Keurmerk: ‘De klanttevredenheid voor Befine is na het behalen van het Keurmerk gestegen van een 8,4 naar een 9,1! Dankzij het Keurmerk is de kwaliteit van de dienstverlening consistenter en betrouwbaarder geworden. Dat waarderen klanten.’ En tegelijkertijd verlagen we door een verbeterde efficiency onze kosten. Deze efficiency bereiken we door het automatiseren van de administratieve- en klantprocessen in onze klantapplicatie Elements van Faster Forward.

Meer gevolmachtigden
Groot vindt dat meer gevolmachtigd agenten zouden moeten kiezen voor het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. ‘Wij zijn als onderdeel van een gevolmachtigd agent nog altijd de enige die het Keurmerk mogen voeren. Het lijkt erop dat veel gevolmachtigd agenten nog erg traditioneel naar het werkveld kijken en zich wel erg richten op het tevreden houden van de verzekeraars, in plaats van het tevreden stellen van consumenten. Hoewel de nadruk op de financiële aspecten begrijpelijk is vanuit alle recente wet- en regelgeving waarmee gevolmachtigd agenten geconfronteerd worden, kan het keurmerk er juist voor zorgen dat ook de klantaspecten onder de aandacht blijven’.

Van Kesteren: ‘Door de dienstverlening kritisch tegen het licht te houden, verbetert de positie van de klant. Als meer gevolmachtigden het Keurmerk Klantgericht Verzekeren zouden voeren, zou dat bijdragen aan een klantgerichtere en efficiëntere verzekeringsbranche.’
Bron: http://www.bankingreview.nl/