Faster Forward Elements wordt open platform

Een belangrijke ontwikkeling van onze software. Onze Elements applicatie is vanaf nu namelijk geen gesloten platform meer, maar een open platform.

Door het beschikbaar stellen van een gloednieuwe Application Programming Interface (kortweg API) is Faster Forward Elements een open platform geworden. Daarmee is het uniek binnen het huidig softwareaanbod voor de financiële sector. De API is in te zetten om uw (mobiele) applicatie te voeden met data uit Faster Forward Elements.

Efficiënte werkprocessen

In de praktijk betekent dit dat een advieskantoor minder handmatig werk moet verrichten. Hiermee wordt een enorme efficiencyslag behaald op de dagelijkse werkzaamheden. Zodra er iemand belt, kan het bijbehorende klantdossier in Elements automatisch worden geopend. Wanneer u klantgegevens naar een adviespakket wilt sturen of juist wilt ontvangen, gebeurt dit in één klik. Hiermee besparen financieel adviseurs een hoop tijd. 

Bovendien zijn andere applicaties die ook API’s bevatten ook eenvoudig te verbinden met Elements. De mogelijkheden voor uw advieskantoor of andere softwareleveranciers zijn vrijwel eindeloos. 

Goedkeuring voor connectie

Dat Faster Forward Elements een open platform is, wil niet zeggen dat de gegevens vrijblijvend te bereiken zijn. Gebruikers van Faster Forward Elements moeten (een technisch partner) goedkeuring geven om de API aan te spreken. Na deze toestemming is de API breed inzetbaar. Denk hierbij aan een eigen klantomgeving, een koppeling met een dataverrijkingspakket of bijvoorbeeld een mobiele app.

Uw data, uw eigendom

De gebruiker is en blijft eigenaar van de klantgegevens en data binnen Faster Forward Elements. Faster Forward wil gebruikers niet beperken op de manieren waarmee zij hun gegevens bereiken. Dankzij de API zijn de klantgegevens en data op verschillende manieren te benaderen, zonder tussenkomst van Faster Forward.

Openbare documentatie

De technische documentatie is te vinden op api.fasterforward.nl. Alle geboden functionaliteiten van de API staan daar beschreven. De API en API-documentatie voldoen aan de laatste eisen van de “open community”. Faster Forward ontwikkelt de API steeds verder en updatet de API-documentatie overeenkomstig.