Twaalf leveranciers van software gericht op financieel adviseurs hebben de Contactgroep Automatisering opgericht.

De deelnemende leveranciers zijn ANVA, Euroface, FasterForward, Figlo, Findesk, Hypotheekbond, Intersoftware, MoneyView, Omniplan, Rolls Kooijmans, Unit4 en UniTrust.De Contactgroep wil fungeren als centraal platform voor partijen die in overleg willen treden met leveranciers van software voor financieel dienstverleners. Voorzitter Leon van Vliet: “We denken aan AFM, Adfiz, HDN, Ministerie van Financiën, SIVI, Verbond van Verzekeraars, et cetera.”

Van Vliet: “Een andere doelstelling is het vergroten van de bewustwording bij financieel adviseurs van de gevolgen die de digitalisering van de financiële sector voor hun bedrijfsvoering gaat hebben. Tevens zullen waar mogelijk initiatieven worden ondernomen om financieel adviseurs te helpen tijdig en op de juiste wijze hun bedrijfsvoering aan te passen.”

Grote veranderingen
“Vrijwel iedereen binnen de sector is ervan overtuigd dat automatisering en digitalisering in de komende jaren voor verdere en grote veranderingen binnen de bedrijfstak gaan zorgen”, zegt Van Vliet. “Iedereen binnen de bedrijfstak ziet deze veranderingen dus op zich afkomen, maar wordt aan een individuele adviseur de vraag voorgelegd hoe hij zijn bedrijfsvoering hierop gaat aanpassen, dan blijft hij vaak het antwoord schuldig. De veranderingen vinden op zo een breed terrein plaats en zullen op zo veel plekken in de organisatie invloed hebben, dat men vaak gewoon niet weet waar men moet beginnen.”

Van Vliet: “Via de Contactgroep wordt geprobeerd voor financieel adviseurs relevante ontwikkelingen te signaleren en te vertalen naar hun eigen bedrijfsvoering. Dat kan via digitale nieuwsbrieven, congressen, bijdragen in de vakpers, uitwisseling van best practices, et cetera. Automatisering en digitalisering moeten niet worden gezien als een bedreiging, maar juist als een kans om de band met de klant verder te verbeteren en daarmee te intensiveren.”